Atrakcije
/
Škver

Citadela

Ova tvrđava se nalazila na samom moru i zidinama je bila spojena sa donjim gradom. Kula sa zidom građena je za vrijeme mletačke vlasti. Tvrđava je skoro potpuno srušena za vrijeme zemljotresa 1979. godine, tako da danas postoje samo ostaci zidina, koji se nalaze više u moru nego na kopnu.

Opširnije
Atrakcije
Tvrđave