Atrakcije
/
Škver

Citadela

Citadela ( Macel – Mezzaluna) bila je sagrađena na samoj morskoj obali tako da je svojim južnim zidovima bila u moru. Godine 1702. Petar Anđelo Manjo ( Pietro Angelo Mango) spojio je gornji dio Donjega grada, jakim zidom sa Citadelom i tako sav grad opasao debelim zidovima, kao što svjedoči natpis koji je postavljen blizu kapucinskog samostana ( danas Sv. Leopolda).

 

Citadela sa tvrđavom Forte mare dobija glavni odbrambeni karakter kao tvrđava pri moru, i kula je sa zidinama građenim za vrijeme različitih osvajača. Baš u njenim temeljima treba tražiti začetke Herceg Novog. U njenom sastavu je i kameni most iznad današnjeg samog šetališta. Postojećim projektom ova tvrđava bi se mogla povratiti u prvobitno stanje tim prije što su fragmenti porušenih zidova očuvani oko njenih temelja. Citadela je stradala za vrijeme poslednjeg zemljotresa 1979. godine koji je po nju bio sudbonosan, srušila se u more.

Opširnije
Atrakcije
Tvrđave