Atrakcije
/
Stari grad

Crkva Sv. Leopolda Mandića

Crkva se nalazi u starom gradu, pored crkve Sv. Jeronima. Ova katolička crkva sagrađena je po naredbi Jeronima Kornera, 1688. godine, odmah po zauzeću grada od strane Mlečana. Bila je posvećena Sv. Bogorodici ( Sv. Mariji), a kasnije su je posvetili i Sv. Franju. Ovu crkvu opsluživali su fratri kapucini, dva sveštenika i dva monaha, odabrani po posebnim zaslugama za vrijeme ratovanja protiv Turaka. Neposredno uz manastir bila je podignuta uprava vojne bolnice u kojoj su kapucimi obavljali službu. U manastiru je radila i škola za mlade. Danas je posvećena Sv. Leopoldu Mandiću (1866. – 1942.) koji je rođen u Herceg Novom, a 1882. godine stupio u kapucinsko sjemenište i posvetio se religioznom životu. Leopold Mandić je proglašen za sveca 1983. godine od strane pape Ivana Pavla II. Dan crkeve je 12. maj, dan rođenja svetog Leopolda Mandića. Oltarna slika u crkvi Sv. Leopolda Mandića rad je hercegnovskog slikara Ananija Verbinskog. Uz crkvu se nalaze prostorije sestara franjevki kao i prostorije Župnog ureda.

Opširnije
Atrakcije