Atrakcije
/
Stari grad

Sat Kula

Sahat kula – Tora podignuta je 1667. godine po naredbi Sultana Mahmuda. Za vrijeme turske vlasti ovo su bila glavna gradska vrata. U unutrašnjem prolazu kroz Sat kulu nalazi se skulptura majke Božije (nazvana „CRNA BOGORODICA“, jer je rađena od nagorjelog drveta) i spomen obilježje osnivaču Tvrtku Prvom Kotromaniću, koje je u vidu bareljefa napravio Afran Hozić iz Sarajeva. Stari gradski sat na ovoj kuli je tek 1995. godine zamijenjen novim – električnim satom, koji je grad Herceg Novi dobio na poklon od Zemuna – grada prijatelja.

Opširnije
Atrakcije