Aktivni odmor
/
Orjen

Vjetreni Mlin i Selo Kruševice

Ostaci Vjetrenog mlina (690 m) – iz druge polovine 19. vijeka. Stiže se markiranom planinarskom stazom (10 min) sa puta za Kruševice. Jedinu bokešku vjetranjaču napravio je Jefto Radović iz obližnjih Kruševica, kako bi imao gdje mljeti žito a da ne prelazi Tursko-austrijsku granicu silazeći u Boku. Građevinski gledano, mlin ima osobine istočnojadranskih vjetrenjača, dok mu je mehanizam rađen na osnovu rumunskih vjetrenjača, sa kojima se Radović upoznao tokom rada kod jednog od rumunskih grofova.

 

Ruralna cjelina Kruševice (650 m) predstavlja tipični primjer dinarskog sela. Preovladava stara kamena gradnja sa sklopom kuća smještenih po obodu živopisnog kraškog polja.

Opširnije
Aktivni Odmor
Izleti