Parking Info

NAPLATA PARKING-a

Parking u Herceg Novom karakteriše podjela na dvije zone:

  • ZONA I – CRVENA ZONA
  • ZONA II – ŽUTA ZONA

Karakteriše ih razlika u cijeni parkiranja i za sada bez vremenskog ograničenja parkiranja.

ZONA I – CRVENA ZONA

  • Nalazi se u ulicama centra Herceg Novog i Igala tj. ulicama u blizini pošta, banki odnosno najprometnijih lokacija. Parkiranje u crvenoj zoni nije vremenski ograničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele. Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a ili kupovinom kiosk karte.

ZONA II – ŽUTA ZONA

  • Obuhvata dijelove ulica rasterećenijeg saobraćaja, nije vremenski ograničeno, a plaćanje se obračunava po satu, slanjem SMS-a ili kupovinom kiosk karte. U ovoj zoni se može kupiti i dnevna karta koja važi cijeli dan, a koja se takođe može kupiti SMS-om ili na kiosku.

Naplata parkiranja vrši se svakog dana, osim nedjelje i to:

  • period od 06. – 01.10. u vremenu od 07:00 – 23:00h
  • period od 10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

PLAĆANJE SMS-om

Potrebno je samo da se pošalje poruka sa oznakom i brojem registarske tablice automobila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. HNAC752).

 

Poruka se može poslati sa svih trenutno aktivnih mreža mobilnih operatera u Crnoj Gori.

Zavisno od zone u kojoj se nalazite poruka sa gore pomenutim sadržajem se šalje na jedan od tri broja:

  • 14511 – ZONA CRVENA,
  • 14512 – ZONA ŽUTA,
  • 14513 – DNEVNA KARTA

Po slanju ispravne poruke dobićete povratno obavještenje o uspješno izvršenoj uplati i kupljenoj karti putem SMS poruke u kojoj se nalazi posebno generisan broj karte za unijetu registarsku oznaku vozila, zonu, kao i vrijeme do kada uplaćeni parking važi.

Ako sistem iz bilo kog razloga nije u funkciji, te nakon slanja poruke nema nikakvog odgovora ili SMS-om dobijete informaciju da sistem ne radi, obavezni ste da plaćanje usluge izvršite na drugi način.

Ukoliko u registraciji Vašeg vozila postoje dijakritički karakteri (Č,Š,Ć,Đ,Ž), a Vaš mobilni ne posjeduje iste znakove na tastaturi, preporučujemo da parking platite kupovinom kiosk karte.

ZONA I - SMS 14511 (ZONA CRVENA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA 

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

period od 01.06. – 01.10. u vremenu od 07:00 – 23:00h,

0,80€ / 1h bez ograničenja

 period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

0,60€ / 1h bez ograničenja

SMS na broj 14511

(npr. HNAC752)

ZONA II - SMS 14512 (ZONA ŽUTA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA 

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

period od 01.06. – 01.10. u vremenu od 07:00 – 23:00h,

0,50€ / 1h bez ograničenja

 period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

0,40€ / 1h bez ograničenja

SMS na broj 14512

(npr. HNAC752)

DNEVNA KARTA - SMS 14513

SMS NAPLATA PARKIRANJA 

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

period od 01.06. – 01.10. u vremenu od 07:00 – 23:00h,

5,00€ / 1 dan

period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

5,00€ / 1 dan

SMS na broj 14513

(npr. HNAC752)

PARKING KARTA

  • Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim objektima duž ulica sa parkinzima, a koji imaju vidno istaknuto obavještenje o prodaji. Na poleđini karte se nalazi uputstvo za upotrebu.

PRETPLATNA KARTA

Povlašćenu pretplatnu parking kartu mogu ostvariti stanari ulica usmjerenih na ulicu režima naplate ili pravna lica čiji se objekti nalaze u ulici režima naplate. Mikrozone se odnose na povlašćene parking karte za stanare ulica naplate parkinga ili na pravna lica istih.

Na zvaničnom sajtu Parking servisa HN http://www.parkinghn.me/  pronaći ćete sve detaljnije informacije.