Zdravstvene ustanove

Herceg Novi

JAVNE USTANOVE

  • Dom zdravlja Herceg Novi

Tel: +38231343024

Adresa: Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

  • P.Z.U. Opšta bolnica – „Meljine“

Tel: +38231640920; +38231640976

Adresa: Meljine BB, Meljine

Mail: [email protected]

APOTEKE

Montefarm apoteka „Topla“

Tel: +38231343153

Adresa: Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

 

Montefarm apoteka „Herceg Novi“

Tel: +38231322848

Adresa: 28 oktobra 1, Herceg Novi

 

Galenika Crna Gora apoteka „Bijela“

Tel: +38231580418

Adresa: Bijela BB, Bijela

 

P.Z.U. Apoteka – „Vujović“

Tel: +38231327011

Adresa: Ul. Spasića i Mašere 1, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – „Royal Pharm“

Tel: +38231323710

Adresa: Mića Vavića 3 a, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Tea Medica”

Tel: +38231343278

Adresa: Ul. Nikole Ljubibratića 6, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Veselin”

Tel: +38231321712

Adresa: Ul. Njegoševa 92, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Novifarm”

Tel: +38231345007

Adresa: Ul. Braće GrakalićaBB, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Orjen”

Tel: +3823133151; +38231331952

Adresa: Ul. Save Ilića 40, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Milja”

Tel: +38231671611

Adresa: Bijela BB, Bijela

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Alba”

Tel: +38231683606

Adresa: JZU Dom zdravlja-zdravstvena stanica Bijela BB, Bijela

 

P.Z.U. Apoteka – “ICN Crna Gora”

Adresa: JZU Dom zdravlja-zdravstvena stanica Bijela BB, Bijela

 

P.Z.U. Apoteka – “Igalo”

Adresa: Ul. Save Ilića 1, Herceg Novi

 

P.Z.U. Apoteka – “Viva Medica”

Adresa: Ul. Save Kovačevića 10, Herceg Novi

 

P.Z.U. Apoteka – “Hygiea”

Tel: +38231345701

Adresa: Ul. Save Kovačevića 67/a, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Aesculab 1”

Tel: +38231580522

Adresa: Ul Braće Tedišić 19, Meljine

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Apoteka – “Lijek HN1”

Adresa: Njegoševa 61, Herceg Novi

 

P.Z.U. Apoteka – “Aesculab Igalo”

Adresa: V crnogorske brigade 5, Igalo

 

P.Z.U. Apoteka – “Čukvas”

Adresa: Partizanski put 1, Herceg Novi

 

P.Z.U. Apoteka – “Lijek HN2”

Adresa: Trg Nikole Đurkovića BB, Herceg Novi

 

P.Z.U. Apoteka – “Tea Medica 21”

Adresa: Braće Pedišića 19, Herceg Novi

 

P.Z.U. Apoteka – “Tagopharm”

Adresa: Baošići BB, Baošići

 

P.Z.U. Apoteka – “Tea Medica 17”

Adresa: Spasića I Mašare 1, Herceg Novi

AMBULANTE OPŠTE MEDICINE

P.Z.U. Ambulanta opšte medicine – „Delić Polimedyc“

Tel: +38231331316; +38231332316

Adresa: Ul. Norveška 8, Herceg Novi

Mail: [email protected]

GINEKOLOŠKE AMBULANTE

P.Z.U. Specijalistička ginekološko-akušerska ambulanta

sa ultrazvučnom dijagnostikom – „Marić“

Tel: +38231238048; +38231333131

Adresa: Igalo BB, Igalo

Mail: [email protected]

STOMATOLOŠKE AMBULANTE

P.Z.U.Opšta stomatološka ambulanta – „Denta Dema“

Tel: +38231332224

Adresa: Ul. Sarajevska 69, Herceg Novi

 

 P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Megadent“

Tel: +38267315497

Adresa: Njegoševa 108 a, Herceg Novi

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „GS“

Tel: +38231324110; +38269047837

Adresa: Dr. Jovana Bijelića 25, Herceg Novi

 

P.Z.U. Stomatološka klinika – „Veselinović“

Tel: +38231342108; +38231342132; +38269047998; Viber +38269689503

Adresa: Orjenskog Bataljona 88, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Sana Boca“

Tel: +38231325149; +38269406638

Adresa: Topalska 13, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „ Dr. Boris Konjević“

Tel: +38268684100

Adresa: 29 decembar 26, Herceg Novi

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Caninus“

Tel: +38231345555; +38267232747

Adresa: Ul. Save Kovačevića 25, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Zubotehnička laboratorija – „Monoblok“

Tel: +38267868665

Adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Ordinacija Bojanić“

Tel: +38269346344

Adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Extra dent“

tel: +38268444642; +38269875069

adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Ordinacija Jelovac“

Tel: +38269580697; +38231343111; +38269374693

Adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Belavista“

Tel: +38267472708; +38269406968

Adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Dentatus“

Tel: +38269408399

Adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

 

P.Z.U. Zubotehnička laboratorija – „Savina“

Tel: +38269406698; +38269408399

Adresa: JZU Dom zdravlja-Nikole Ljubibratića 1, Herceg Novi

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – „Polident“

Tel: +38269327414

Adresa: JZU Dom zdravlja-Zdravstvena stanica Bijela BB, Bijela

Mail: [email protected]

 

P.Z.U.Opšta stomatološka ambulanta – „Dr. Vlaović“

Tel: +38231321337; +38269453310

Adresa: 29. Decembar 8, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka poliklinika – „Kukoljac“

Tel: +38231332213; +38268444601

Adresa: Ul. Sarajevska 51, Igalo

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Stomatološka ambulanta – “Iga Dent”

Tel: +38231321221; +38267802125; +38268459778

Adresa: Mića Vavića 1, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta – “Šušić”

Tel: +38231384326; +38268026106

Adresa: Zemunska BB, Herceg Novi

 

P.Z.U. Opšta stomatološka ambulanta sa ortodoncijom – “Vukotić”

Tel: +38267389718; +38267835372

Adresa: Sarajevska 51, Herceg Novi

 

P.Z.U. Ambulanta iz opšte stomatologije I stomatološke protetike – “Topla”

Tel: +38269649994

AMBULANTE INTERNE MEDICINE

P.Z.U. Specijalistička ambulanta interne medicine „Cardio medic“

Tel: +38231342333; +38269455966; +38269085492

Adresa: Mića Vavića BB, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Specijalistička ambulanta interne medicine “Intermedica”

Tel: +38231580880; +38267580880

Adresa: Dr. Jovana Bijelića 4, Herceg Novi

 

P.Z.U. Specijalistička ambulanta interne medicine

sa kabinetom iz gastroenterologije sa endoskopijom “ Normedica”

Tel: +38231580720; +38268309309

Adresa: Sava Ilića 4, Igalo

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Specijalistička internistička ambulanta – “Vita Longa”

Tel: +38231238048

Adresa: Centar RVI BB, Igalo

AMBULANTE OTORINOLARINGOLOGIJE

P.Z.U. Specijalistička ambulanta iz otorinolaringologije – „Doktor Barjaktarović“

Tel:  +38231342659; +38269047393

Adresa: Nikole Ljubibratića 46 c, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Specijalistička ambulanta iz otorinolaringologije”Profesor Dr. Maksim Lučić”

Tel: +38231342649; +38269051738

Adresa: Dubrovačka 4, Igalo

Mail: [email protected]

BIOHEMIJSKE LABORATORIJE

P.Z.U. za laboratorijsku (biohemijsku) dijagnostikju – „Analitika“

Tel: +38231342439; +38267640955

Adresa: Ul. Nikole Ljubibratića 2, Herceg Novi

Mail: [email protected]

 

P.Z.U. Biohemijska laboratorija – „Vend“

Tel: +38231345807; +38267318941

Adresa: Ul. Save Kovačevića 64, Herceg Novi

Mail: [email protected]; [email protected]

 

P.Z.U. za laboratorijsku (biohemijsku) dijagnostikju – „MB”

Tel: +38231343333

Adresa: Ul. Braće Grakalić 180, Herceg Novi

AMBULANTE FIZIJATRIJE

P.Z.U. Specijalističke ambulante iz fizijatrije “Dr. Dimitrijević” Herceg Novi

Tel: +38231342884; +38269218699

Adresa: Nikole Ljubibratića 41, Herceg Novi

AMBULANTE OFTOMOLOGIJE

P.Z.U. Specijalistička ambulanta iz oftamologije – “Kuburić”

Adresa: Save Ilića 9, Igalo

AMBULANTE HIRURGIJE

P.Z.U. Hirurška ordinacija – “Higija”

Tel: +38231327411

Adresa: Orjenskog bataljona 34, Herceg Novi

 

P.Z.U. Mediteranski hirurški centar za plastičnu I rekonstruktivnu hirurgiju,

američki centar za plastičnu I estetsku hirurgiju Igalo

Tel: +38231332770; +38269043333

Adresa: Save Ilića 5, Herceg Novi

Mail: [email protected]

AMBULANTE DERMATOVENEROLOGIJE

P.Z.U. Specijalistička ambulanta iz dermatovenerologije

Adresa: Mića Vavića 1, Herceg Novi