Red zone

Red zone

ZONA I – CRVENA ZONA

Nalazi se u ulicama strogog centra Herceg Novog tj. ulicama u blizini pošte, banki odnosno najprometnijih lokacija. Parkiranje u crvenoj zoni je vremenski ograničeno na 2 sata maksimalnog zadržavanja. Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14510), plaćanjem preko EasyPark aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.

PLAĆANJE SMS-om

Potrebno je samo da se pošalje poruka sa oznakom i brojem registarske tablice automobila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. HNAC752). Poruka se može poslati sa svih trenutno aktivnih mreža mobilnih operatera u Crnoj Gori.

14510 – CRVENA ZONA

Po slanju ispravne poruke dobićete povratno obavještenje o uspješno izvršenoj uplati i kupljenoj karti putem SMS poruke u kojoj se nalazi posebno generisan broj karte za unijetu registarsku oznaku vozila, zonu, kao i vrijeme do kada uplaćeni parking važi. Ako sistem iz bilo kog razloga nije u funkciji, te nakon slanja poruke nema nikakvog odgovora ili SMS-om dobijete informaciju da sistem ne radi, obavezni ste da plaćanje usluge izvršite na drugi način. Ukoliko u registraciji Vašeg vozila postoje dijakritički karakteri (Č,Š,Ć,Đ,Ž), a Vaš mobilni ne posjeduje iste znakove na tastaturi, preporučujemo da parking platite kupovinom kiosk karte.

ZONA I - SMS 14510 (ZONA CRVENA) SMS NAPLATA PARKIRANJA PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)   period od 01.10 – 01.06. od ponedeljka do petka 07:00 – 21:00h i subotom od 07:00 - 15:00h 0,60€ / 1h (vremensko ograničenje 2 časa) SMS NA BROJ 14510 (npr. HNAC752)  

PARKING KARTA

Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim objektima duž ulica sa parkinzima, a koji imaju vidno istaknuto obavještenje o prodaji. Prema uputstvu za upotrebukoje je istaknuto na poleđini parking karte korisnik je obavezan da: Označi (zaokruži, precrta ili izbuši) godinu, mjesec i dan u kojem koristi parkiralište, te sat iminut u kome je parkiranje započeto. Vidljivo (licem okrenutu) istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskogstakla.

KARTA KUPLJENA NA PARKOMATU

Korisnici parkirališta mogu izvršiti plaćanje parkinga i kupovinom parking karte na jednomod 4 parkomat a koja se nalaze na sljedećim lokacijama: Preko puta Solemara u Igalu (Omladinski parki),Pored Gradske kafane u Herceg Novom (preko puta Bife Beograd),Kod Tonsatija u Herceg Novom (pored autobuskog stajališta) iU ulici X Hercegovačke u Herceg Novom (između Kanli kule i glavne Autobuske stanice).Plaćanje se vrši po upustvu koje je istaknuto na parkomatu a korisnik je obavezan kupljenu parking kartu vidno istaknuti unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.  

PRETPLATNA KARTA

Povlašćenu pretplatnu parking kartu mogu ostvariti stanari ulica usmjerenih na ulicu režima naplate ili pravna lica čiji se objekti nalaze u ulici režima naplate. Mikrozone se odnose na povlašćene parking karte za stanare ulica naplate parkinga ili na pravna lica istih. Na zvaničnom sajtu Parking servisa HN http://www.parkinghn.me/ pronaći ćete sve detaljnije informacije.  

EASYPARK APLIKACIJA

  U cilju pružanja bolje usluge građanima uvedena je android aplikacija Easy Park koja pokazuje na kojim lokacijama se korisnici naših usluga mogu parkirati.Korisnik nakon istalacije aplikacije na bilo kojoj lokaciji u svijetu odabirom Crne Gore može da vidi Herceg Novi sa mapom parking mjesta, kao i cijenom i vremenom rada. Nakon jednostavne registracije – korisnik unosi broj mobilnog i otvara se prosto uputstvo sa sugestijama na glavne funkcionalnosti i benefite za korisnika. Pozicioniranjem igle na željenu lokaciju na mapi ili automatskog pointera lokacije na mjestu parkiranja aplikacija otvarabitne informacije o gradu – parking zoni i omogućuje plaćanje parkinga u istoj. Plaćanje je olakšano putem platne kartice tako da nema potrebe koristiti novac.