logo

Javna ustanova „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore organizuje manifestaciju Dani evropske baštine 2019 ,sa programom pod nazivom „Boka na pozornici Evrope“.

Ovaj značajni događaj za našu ustanovu i cijelu kulturnu javnost Crne Gore će se organizovati u botaničkoj bašti Gradskog muzeja Mirko Komnenović u Herceg Novom,dana 27. septembra 2019. godine sa početkom u 18.00 časova.

Dani evropske baštine koji se obilježavaju u 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi, bazirani su na promociji lokalnih vještina, tradicije, arhitekture i umjetnosti, koji čine zajedničku evropsku baštinu.

Pokrenuta 1985.godine u Francuskoj, manifestacija je organizovana kao zajednička inicijativa Evropske Komisije i Savjeta Evrope od 1999. godine, a obilježava se u septembru mjesecu, sa više od 70 000 događaja organizovanih širom Evrope. Dani evropske baštine omogućavaju građanima da istraže širok spektar kulturnih dobara kroz niz tematskih događaja besplatnih za posjetioce, što pomaže rasvjetljavanju skrivene istorije ljudi i mjesta koji su pomogli u uobličavanju kulture i baštine Evrope.

Ciljevi manifestacije bazirani su na povećanju razumijevanja zajedničke evropske prošlosti,uvažavanju tradicionalnih vrijednosti i podsticanju novih inicijativa iz oblasti konzervacije i edukacije, a njen plan – evropski karakter doprinosi zbližavanju naroda Evrope, kroz širenje zajedničkih kulturnih vrijednosti.