logo

Turistička organizacija Herceg Novi u saradnji sa prof.dr Ivom Županovićem nastavlja edukaciju kada je u pitanju operativni menadžment u turizmu, ovog puta prezentacijom benchmarking modela.

Benchmarking model zasnovan je na komparaciji uporedivih kategorija i predstavlja efikasan alat u smislu ustanovljenja performansi posmatranog subjekta u odnosu na konkurenciju u turističkoj industriji.

Često se koristi kada je u pitanju poređenje finansijskih i marketinških pokazatelja turističkih destinacija. Poređenje turističkih destinacija putem benchmarkinga može se vršiti na lokalnom, klasterskom i nacionalnom nivou.

Najčešći kriterijumi koji se koriste pri navedenoj komparaciji destinacija su: kretanje tražnje, iskorišćenost kapaciteta, tržišno učešće (market share), udio noćenja stranih turista, struktura emitivnih tržišta, struktura gostiju u smislu pojedinačni gosti versus grupe.

Benchmarking se koristi i pri komparaciji osnovnih elemenata turističkog proizvoda, poput hotelskih kompanija, turističkih agencija, restorana,avio kompanija,marina, lječilišta, kampova.

Fokus predavanja biće ne samo na benefitima, već i na potencijalnim opasnostima pri primjeni benchmarkinga, poput koncipiranja stvarne svrhe poređenja, izbora adekvatnog subjekta za poređenje, načina objedinjavanja, selekcije i prezentacije podataka, optimalnog sistema vrednovanja rezultata, kao i implementacija i followup-a rezultata benchmarka.

Ovo je prilika za poziv svim predstavnicima turističke privrede, odnosno turističkim uposlenicima da prisustvuju prezentaciji koja će se održati u petak, 20.12.2019. sa početkom u 18:30h  u Velikoj sali Opštine Herceg Novi.

 

Stručna služba Turističke organizacije Herceg  Novi