logo

Sort results by:

  • Name
  • Popularity

Hercegnovsko šetalište „Pet Danica”, u dužini od 6 kilometara, proteže se pored mora od Igala do Meljina.

Glavna gradska ulica, otvorena za saobraćaj i za pješake, paralelna je sa glavnim gradskim Šetalištem.