Herceg Novi | Montenegro

Herceg Novi se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv, jedan od najljepših zaliva na svijetu.

Herceg Novi je grad tradicije, kulture i sporta.

Novosti

Follow us on

Da li ste ikada boravili u Herceg Novom?

Herceg Novi - Montenegro

City at the entrance of Bay of Kotor
One of most beautiful bays in the World

Herceg Novi - Montenegro

City at the entrance of Bay of Kotor
One of most beautiful bays in the World