Izložba slika Mata Đuranovića

Izložba slika Mata Đuranovića
Image
IZLOŽBA SLIKA MATA ĐURANOVIĆA: 125 GODINA OD ROĐENJA UMJETNIKA

O izložbi. Umjetnik i njegovo djelo. Biografija umjetnika i značaj.
Herceg-Novi, galerija „Josip Bepo Benković“. Moderna.

Dvadesetog oktobra u 19 časova u galeriji „Josip Bepo Benković“ biće
otvorena izložba slika velikog slikara i pedagoga Mata Đuranovića.
Izložen će biti izbor iz opusa ovog umjetnika, čije je stvaralaštvo bogato
i stilski raznoliko. Dan grada Herceg-Novog susreo se sa jubilejem rođenja
umjetnika, što je činilo izuzetnu priliku da Novljani osvježe sjećanje na
djela ovog umjetnika.

Mato Đuranović rođen je u Đurićima (Boka Kotorska) 1895. Godine. Osnovnu
školu završio je u Đurićima a srednju školu (preparandiju) u Zadru. Od
1920. godine živi u Galvestonu (SAD) gde aktivno radi na usavršavanju
slikarskog obrazovanja. Završio je Visoku umjetničku školu u NJujorku.
Godine 1934. vraća se u Boku Kotorsku, gdje živi, radi kao likovni pedagog i
aktivno slika sve do svoje smrti 1973. godine. Dobitnik je nagrada: nagrade
za crtež NJujork, zlatne medalje za platno (Per aspera ad astra), 13-julske
nagrade, nagrade likovnog salona 13. Novembar Cetinje i Oktobarske
nagrade grada Herceg-Novog.

Mato Đuranović umjetnik je o kome je pisano, a njegovo slikarstvo stilski
pripada Moderni.

Izložba će biti otvorena za posjetioce i tokom novembra. Dobro došli!