SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM OBILJEŽAVANJA 50 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA BOKA : zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM OBILJEŽAVANJA 50 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA BOKA : zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti

U godini kada navršava 70 godina rada, JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi obilježava još jedan značajan jubilej, 50 godina izlaženja časopisa Boka : zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti, čiji je izdavač. Prvi broj izašao je 1969. godine, časopis izlazi jedanput godišnje, a u proteklih 50 godina publikovano je 39 brojeva. Kontinuitet izlaženja je prekinut višegodišnjom pauzom, u periodu od 1989. do 1999. godine, a 2003. godine Biblioteka preuzima ulogu izdavača.

Koncepciju časopisa definisao je Redakcioni odbor i izložio je u 1. broju: "Boka Kotorska, kao geografska određenost, zbog više fenomena koji je određuju, pruža današnjoj nauci neiscrpan majdan za njeno posmatranje i proučavanje i to u oblastima više naučnih grana i disciplina. Naseljena još u prva vremena, ona je kao geografska teritorija postala arena na kojoj su se smjenjivale civilizacije i kulture, te je u onome što je zub vremena očuvao podarila nauci izvanredne mogućnosti da svoja otkrića potvrdi, kao i da sa nekih podigne veo tajanstvenosti. U korak sa tehnikom i sve savremenijim metodama njena ispitivanja i značaj će sve više rasti. Iz tog razloga, a iz onog drugog – da se pokaže da Boka Kotorska nije samo turistički biser zbog svojih prirodnih ljepota, već zbog svoje bogate kulturne prišlosti, radni kolektiv Zavičajnog muzeja u Herceg-Novom osjetio je kao neophodnost da pokrene ovu svoju ediciju, kako bi neobaviještenim pružio mogućnost da Boku Kotorsku svestranije upoznaju, a naučnike podstakao na saradnju, razmjenu mišljenja i polemiku."

Multidisciplinarno istraživanje i proučavanje bokeljskih tema u prošlosti i sadašnjosti rezultiralo je sa više od 660 naučnih i stručnih radova, priloga i građe iz: istorije, kulturne istorije, književnosti, arhitekture, zaštite kulturne baštine, umjetnosti, arheologije pomorstva, turizma, sporta, demografije, bibliografije, bio-bibliografije znamenitih Bokelja... Više od 250 autora sarađivalo je na časopisu.

Za kontinuitet izlaženja, u nepovoljnim finansijskim okolnostima, pogotovo posljednjih godina, nesporno su zaslužni članovi Redakcije, urednici, recenzenti kao i sami autori koji se sve ovo vrijeme posvećeno angažuju bez honorara. Boka danas slovi kao nezaobilazan izvor podataka za svakog istraživača Boke Kotorske, a o kvalitetu Zbornika svedoči i činjenica da je zastupljen u fondovima uglednih biblioteka, ne samo iz Crne Gore i okruženja već i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, Nacionalnoj biblioteci Austrije, Narodnoj biblioteci Češke, Narodnoj biblioteci Srbije, Biblioteci Matice srpske, Univerzitetskoj biblioteci Srbije i drugim. Punu afirmaciju časopis je doživio 2004. godine, kada je digitalizovan. Danas je na sajtu Biblioteke u slobodnom pristupu dostupno svih 39 brojeva Zbornika, odnosno više od 12000 stranica.

U programu obilježavanja 50 godina izlaženja časopisa Boka učestvuju: akademik Zlata Bojović, prof. dr Đorđe Bubalo, član Redakcije, prof. dr Ilija Lalošević, član Redakcije i Nevenka Mitrović, glavni i odgovorni urednik.

Akademik Zlata Bojović doktorirala na Katedri za jugoslovensku i opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, gdje je do penzionisanja bila redovni profesor. Redovni je član SANU. Dominantna oblast njenog naučnog rada jeste Dubrovačka književnost. Autor je brojnih naučnih monografija, studija, eseja, prikaza i radova , kao i radova sa tematikom Boke Kotorske. Glavni je urednik časopisa: Glas Odeljenja jezika i književnosti SANU, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor i Bratstvo i član više redakcija časopisa iz oblasti nauke o književnosti. Dobitnik je prestižnih nagrada: Nagrada za izuzetan doprinos proučavanju srpske književnosti iz Fonda „Aleksandra Arnautovića“; Povelja za životno djelo Udruženja književnika Srbije; Nagrada „Matija Ban“; Nagrada za književnost grada Beograda; Nagrada Pečat vremena i Medalja Društva „Sveti Sava“.

Prof. dr Đorđe Bubalo doktorirao je na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i redovni je profesor na istom fakultetu. Drži kurseve iz oblasti srednjovjekovne istorije srpskog naroda. Bubalo je od početka univerzitetske i naučne karijere objavio devet monografija i udžbenik istorije za 6. razred osnovne škole, preko 60 originalnih naučnih radova u naučnoj periodici i zbornicima i preko 200 odrednica u leksikografskim publikacijama. Renomirani evropski akademski izdavač Brepols Publishers objavio je njegovu monografiju Pragmatic Literacy in Medieval Serbia. Glavne teme istraživanja prof. dr Bubala su: dokumentarna i svakodnevna pismenost u srednjovjekovnom srpskom društvu; notarijat u srednjovjekovnoj Srbiji; srednjovjekovno srpsko pravo (naročito Zakonodavstvo cara Stefana Dušana); sudbina srednjovjekovnih pojava i ustanova u novom vijeku; istorija srednjovjekovne Zete; proučavanje i izdavanje starih srpskih povelja. U SANU Bubalo je član Hilandarskog odbora, Odbora za izvore srpskog prava, Upravnog odbora Balkanološkog instituta, i Međuodeljenskog odbora za proučavanje Kosova i Metohije; član Upravnog odbora Matice srpske, član Uređivačkog i Redakcionog odbora Srpskog biografskog rečnika i član Kosovskometohijskog odbora, član redakcija nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučnih časopisa, među kojima su Zbornik Matice srpske za istoriju i Hilandarski zbornik.

 

Prof. dr Ilija Lalošević, dugogodišnji je član Redakcije. Doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Redovni je profesor Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Kao gostujući profesor držao je predavanja na Univerzitetu Berkli u San Francisku, Geti Konzervatorskom institutu u Los Anđelesu, Univerzitetu Sapienca u Rimu, Politehnici u Milanu. Član je Upravnog odbora ICOMOS-a i Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om. Ima zvanje konzervator savjetnik. Autor je više monografija i brojnih stručnih i naučnih radova na temu istorije arhitekture i proučavanja, zaštite i revitalizacije graditeljske baštine.

 

Nevenka Mitrović, v.d. direktora hercegnovske biblioteke, bibliotekar savjetnik, dugogodišnji je član Redakcije i glavni i odgovorni urednik časopisa.

 

Program će se održati u čitaonici Biblioteke, 26. decembra, sa početkom u 19 časova.

 

Dobro došli!