Proslava 135 godina osnivanja i rada Gradske muzike i 50 godina mažoretki

Proslava 135 godina osnivanja i rada Gradske muzike i 50 godina mažoretki