Svečano otvaranje 39. međunarodnog festivala "Dani muzike"

Svečano otvaranje 39. međunarodnog festivala "Dani muzike"

Slika 1

Slika 2

Slika 3