EDUKATIVNA RADIONICA ZA PRUŽAOCE TURISTIČKIH USLUGA

EDUKATIVNA RADIONICA ZA PRUŽAOCE TURISTIČKIH USLUGA

U okviru prekograničnog projekta „Od srednjovjekovnih tvrđava u Hercegovini do austrougarskih tvrđava u Crnoj Gori (FORT-NET)“, finansiranog od strane Evropske unije, od 2. do 4. 06. 2021. u Herceg Novom se održala edukativna radionica/trening za pružaoce turističkih usluga iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na temu „Kreiranje doživljaja i iskustava kulture kroz turizam na primjeru tematskog proizvoda „Putevi istorije: Austrougarske tvrđave“ Radionica, koju je organizovao Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Podgorice (CG), namijenjena je za planinarske i gradske vodiče, turističke agencije i lokalne turističke organizacije iz Boke i Hercegovine.

Učesnici radionice su se upoznali sa najnovijim trendovima u kreiranju kulturno-turističkih tura i tehnikama interpretativnog vođenja, u cilju poboljšanja kvaliteta doživljaja i iskustava destinacije. U toku radionice, prezentovao se jedan od rezultata projekta, budući kulturno turistički proizvod „Putevi istorije: Austrougarske tvrđave“, koji bi do kraja septembra 2021. godine turističkom tržištu trebali predati crnogorski partneri projekta, CSTI Montenegro i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore. Ovim proizvodom će prema potrebama savremenih turista biti interpretirana evropska kulturna i vojna baština, dijelovi odbranbenog sistema pogranične tvrđave pored nekadašnje južne austrougarske granice sa Kraljevinom Crnom Gorom u Boki i Trebinju. Ovaj proizvod je namjenjen domaćim i inostranim posjetiocima, zaljubljenicima vojnih tema i istorije, rekreativcima u prirodi.

Za njih je do sada formirano tri od ukupno pet tematskih turističkih puteva sa interpretacionim tablama i turističkom signalizacijom u Boki i Trebinju. Partneri projekta iz Bosne i Hercegovine na sličan način valorizuju hercegovačko srednjevjekovno civilno i vojno graditeljsko nasljeđe. Vidiljivost zajedničkog proizvoda, kojim će upravljati lokalne turističke organizacije Boke i Hercegovine, marketinški će biti ojačana zajedničkom turističkom brošurom, web sajtom i mobilnom aplikacijom. Projekat „Od srednjovjekovnih tvrđava u Hercegovini do austrougarskih tvrđava u Crnoj Gori (FORT-NET)“ se sprovodi u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina - Crna Gora, u okviru EU instrumenta pred-pristupne pomoći IPA. Projekat je počeo sa implementacijom 01. oktobra 2019. godine i realizuje se tokom 24 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je preko 176,000 EUR, od čega Evropska unija finansira 85%, dok preostalih 15% kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Projekat sprovodi Grad Ljubuški, u partnerstvu sa Javnom ustanovom razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Centrom za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) iz Crne Gore i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore (NTOCG).

Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte: Svetlana Vujičić, CSTI projekt menadžerka Tel: +382 69 318 963; +382 20 510 125.

Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma

 

  • 000 Drugi dan treninga - prezentacija osnove tehnika doživljajnog turizma na tri tematska puta u Krivošijama
  • 000 Posjeta tvrđavi Kom
  • 000 Primjeri vođenja tura u Herceg Novom