Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 03.05.-07.05.2023