Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 08.05.-14.05.2023