Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 15.05.-23.05.2023.