Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 18.04.-23.04.2023.