Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 24.04.-02.05.2023.