Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 24.05.- 28.05.2023.