Analitička kartica odliva sa tekućeg i deviznog izvoda od 29.05 - 04.06.2023.