BENEFITI OSTVARENI KROZ EU PROJEKAT CYCLING RURAL

calendar

25.08.2023

BENEFITI OSTVARENI KROZ EU PROJEKAT CYCLING RURAL

Evropski projekat Cycling Rural, u kome je partner Turistička organizacija Herceg Novi službeno je zatvoren 30.09.2021. Do kraja godine ostala je obaveza predaje narativnih i finansijskih izvještaje o potrošnji sredstava. U toku dvogodišnjeg trajanja, projekat odobren 2019. u drugom pozivu bilaterale Bosna i Hercegovina – Crna Gora, preživio je različite izazove na putu do uspješne realizacije. Kroz redovno poslovanje,Turistička organizacija konstantno radi na širokoj diverzifikaciji ponude, ulažući napore da produži glavnu sezonu. U skladu s tim, turistički proizvod Herceg Novog je kroz Cycling Rural unaprijeđen i obogaćen outdoor sadržajem u rurarnom dijelu grada, koji je gostima još uvijek nedovoljno vidljiv, te zbog toga i slabo posjećen. Projekat je pokazao pravac mogućeg razvoja aktivne, koja dopunjena istorijom, kulturom i tradicionalnom gourment ponudom, može postaviti Herceg Novi i na mapu destinacija poželjnih za odmor u vangradskim zonama, tokom cijele godine. Rezultat bi bio rast noćenja i ukupnog broja gostiju koji borave u gradu. Predmet projekta bio je opremanje i postavljane „light“ infrastrukture na 3 biciklističke trase/postojeće lokalne puteve u zaleđu, koji su promovisani pod atraktivnim imenima koja ih slikovito opisuju. Mtb ruta „Salty and Sweet“ vodi biciklistu od mora do mini jezera na 1600mnv - Orjenske lokve. Boka Bay View proteže se putevima sa kojih se vidi Zaliv a to su rubni dijelovi Kamenog, do Dizdarice i Žlijeba sa jedne, te Mokrina - Vidovog vrha sa druge strane. Ruta „Rocks and Trees“ na Vrbanju, pruža se do katuna Žukovica i Vučiji do, a sa dijelova ove trase puca pogled na Subru – kamenu ljepoticu Orjena. Zbog dodatnog podizanja privlačnosti predjela, u divljem, surovom dijelu planine, samo nekoliko kilometara od Orjenske lokve, pored austrougarskog makadamskog puta, postavljena su dva vidikovca, odmorišta za bicikliste, pješake, ljubitelje prirode... Na jednoj od dvije lokacije, izgradnja je obuhvatila i popravak 30ak m obrušene suvomeđe visoke 10ak m. Uvažavajući evropske trendove i potrebe posjetilaca velikih emitivnih tržišta, a u skladu sa visokim ekološkim i standardima kvaliteta primjenjivim u zaštićenim područjima, turistička ponuda Herceg Novog obogaćena je i novom mtb signalizacijom i info tablama duž promovisanih ruta.   Postavljeno je 6 info tabli, i 38 drvenih stubova koji nose 56 smjerokaza i 30 piktograma. Dvojezične table (srp-eng), osim mtb karte, oznake za atrakcije i lokaciju, sadrže i zanimljivosti vezane za različite dijelove Orjena. Story telling kao oblik diverzifikacije turističke ponude obuhvatio je priče o kralju Aleksandru Karađorđeviću, princu Rudolfu Habzburgu, katunima, muniki, starom austrougarskom putu, Vjetrenom mlinu, vodovodu na Kamenom, Žlijebima, fudbalu, tradicionalnim delicijama i sl Turistička ponuda grada poboljšana je i unapređena i kupovinom 5 električnih bicikala (E-MTB) koji se mogu koristiti na svim podlogama (asfalt, makadam, “off road”). Kroz realizaciju ove aktivnosti promovisana je mogućnost drugačije dostupnosti kulturne i prirodne baštine zaleđa. Brošura, kreirana i štampane kroz projekat, sadrži mtb kartu sa ucrtanim i opisanim kulturnim, prirodnim i outdoor atrakcijama. Izrađena je na 4 strana jezika (eng, fra, njem, rus) i dostupna u Turističko informativnim punktovima od Kamenara do Igala. Za navedene trase napravljeni su i QR kodovi i postavljeni kako na brošuri/mapi tako i na info tablama. Zbog povećanja vidljivosti zaleđa i projektom postignutih rezultata, snimljena su dva kratka videa i 80 fotografija visoke rezolucije koje će se koristiti u promo svrhe. Takođe, kroz biciklijadu održanu polovinom septembra, ukazano je na značaj sporta i rekreacije koja uz istoriju, lijepe predjele zaleđa i novoizgrađenu infrastrukturu koja unaprijeđuje rurarni kulturni ambijent, značajno doprinosi diverzifikaciji ponude Herceg Novog. Zahvaljujemo svima koji su na različite načine doprinijeli da se kvalitetno realizuju sve aktivnosti sadržajno složenog EU projekta Cycling Rural, te da se do sada slabo posjećeni dijelovi Herceg Novog učine vidljivijim i primamljivijim i za značajno velike ciljne grupe željne aktivnog odmora.