Biciklistička trasa - Boka Bay View

Biciklističke rute - Boka Bay View

Boka Bay View Trail je specifična po tome što se sa skoro svih dijelova staze pruža pogled na jedan od najljepših zaliva svijeta – Boku Kotorsku.
Na petom kilometru staze “Salty and Sweet” kod stanice za iznajmljivanje bicikala u selu Kameno odvaja se stari kolski put na koji treba skrenuti.

Iz Kamenog se može odabrati nekoliko ruta:
- Selo Kameno (485 m), - selo Žlijebe (440m). Dužina staze je 6 km, sa Žlijeba se pruža širok pogled na Boku, a selo je jedinstveno po tome što je građeno od pločastog kamena, koji se I danas obrađuje tradicionalno, ručno. Tehnička I fizička težina staze je umjerena. Teren: asfalt
- Selo Kameno (485m)– Kamenska ravan (1160 m). Dužina staze je 8 km, tehnička I fizička težina staze – velika. Teren: asfalt I makadam. Odredište je južni portal Orjena.
- Selo Kameno (485m) – Selo Ubli (750m). Dužina staze 16 km. Tehnička težina staze umjerena, fizička težina mala. Teren: asfalt I macadam. Odredište je prostrana planinska uvala sa pogledom na unutrašnji Zaliv. Na osmom kilometru “Salty and Sweet” kod sela Mokrine, treba skrenuti lijevo, na stari asfaltirani put.
- Selo Mokrine (490 m) – selo Sitnica (870 m). Dužina staze je 14 km, tehnička težina umjerena do velika, fizička težina velika. Teren: asfalt I makadam. Među odredište – Vidov vrh sa koga se pruža širok pogled na Boku.

Atrakcije koje treba vidjeti:
- TvrđavaTajno brdo – fortifikacioni objekat iz doba Austrougarske vladavine Bokom
- Gručalica – vidikovac, nekadašnje vojno utvrđenje
- Šilobod – arheološki lokalitet iz rimskog perioda
- Đevojačke grede – kamene humke iz ilirskog perioda
- Dizdarica – vodovod iz 1908. God
- Crkva Sv. Nikole – Žlijebi
- Lazarica – Crkva na Vidovom vrhu

Ispod naziv staze: Boka Bay View
Ispod dužina staze: 44 km
Teren: asfalt, makadam
Uspon: 1160m
Područje: Herceg Novi, Orjen

  • 1
  • 3. Tajno brdo, pogled na Boku-Kameno
  • 4.Šilobod Kameno
  • FB5G3584
  • FB5G3667
  • bike staza kameno 7