Procjena trenutnog stanja Herceg Novog za razvoj dječjeg turizma – upitnik za kulturni sektor, ekonomski sektor i javnu upravu

Procjena trenutnog stanja Herceg Novog za razvoj dječjeg turizma – upitnik za kulturni sektor,  ekonomski sektor i javnu upravu

U okviru projekta WONDER, prva aktivnost u kojoj je Turistička organizacija Herceg Novi nosilac radnog paketa je izrada Lokalnog izvještaja koji će predstaviti trenutno stanje Herceg
Novog, njegove prednosti i nedostatke, ali i prijetnje i mogućnosti za razvoj grada po mjeri djece.

Iz tog razloga, Turistička organizacija je izradila tri vrste istraživanja-za kulturni sektor, ekonomski sektor i javnu upravu. Od svakog sektora biće izvučeni relevantni podaci, uspoređeni i korišteni za konačni izvještaj. Molimo sve predstavnike iz ovih sektora da ispune anketu i pomognu nam u prikupljanju što je moguće više podataka kako bismo kvalitativno izradili

Procjenu trenutnog stanja Herceg Novog za razvoj dječjeg turizma

Sva tri obrasca mogu se pronaći na donjim linkovima:
https://docs.google.com/forms/d/1p8QrhySI-
h4sXfD3F5aYQ5VwVtHuTJPFoBa8hlYP3yY/edit?usp=drive_web

https://docs.google.com/forms/d/1qDVGid2BFKkAfAq2xXx2BLNRCDi7ckmhSsNCNhMsCB
A/edit?usp=drive_web

https://docs.google.com/forms/d/1q4_-wCEREgw8n5NJRbAsh7G-
zcMTHUhvWh2GP0XRmhQ/edit?usp=drive_web

Hvala!