PROJEKAT WONDER - CHILD FRIENDLY DESTINATIONS

PROJEKAT WONDER - CHILD FRIENDLY DESTINATIONS

Program: INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje 2014.–2020.

Vodeći partner projekta: Fano - Italija

Partneri: Fano i Cervia – Italija, Velenje i Razvojni Centar Novo Mesto – Slovenija,Turistička organizacija Herceg Novi – Crna Gora, DURA i Novigrad – Hrvatska, WestAchaia i Preveza – Grčka i Observatorij za prava djece i mladih - Albanija

Ukupna vrijednost projekta: 1.697,000 EUR

Za TOHN : 113,892.00 EUR

Trajanje projekta: 01.02.2020 – 31.03.2022

Glavni cilj projekta je povećati atraktivnost i konkurentnost destinacija iz Jadransko-jonske regije zahvaljujući pristupu prilagođenom djeci (Child friendly), i to saradnjom nalokalnom i transnacionalnom nivou između turističkih sektora, lokalnih vlasti, civilnogdruštva i poslovnog sektora kako bi integrisali nove metode djelovanja i usluge za djecu.

Glavni rezultati projekta su: nova turistička ponuda za djecu i porodice kroz razvojinovativnih metoda, izrada akcionog plana i transnacionalne mreže projektnih partnera,analiza turističkih trendova za porodični turizam kao i ulaganje u opremu i infrastrukturunamjenjenu razvoju destinacije prilagođenoj djeci.Takođe, zainteresovane strane i ciljne grupe će biti u prilici da unaprijede svoj kapacitet uprocjeni i razumijevanju dječjeg turizma i uključenost djece na lokalnom nivou,razmijeniti primjere dobre prakse iz partnerskih organizacija ADRION regije kao i raditina zajedničkom brendiranju destinacije koja uključuje više sadržaja za djecu.