Projekat „WONDER“ - Definisanje Agende grada i strategije za izgradnju destinacije prilagođenoj djeci

Projekat „WONDER“ - Definisanje Agende grada i strategije za izgradnju destinacije  prilagođenoj djeci

Turistička organizacija Herceg Novi je na svojoj drugoj nabavci odabrala Fakultet za menadzment Herceg Novi kao najpovoljnijeg ponuđača koji ispunjava sve kriterijume za drugu fazu projekta "WONDER" koji finansira Evropska unija.

Fakultet treba organizovati radionice sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja Agende grada i pripremiti strategiju za izgradnju destinacije prilagođenoj djeci. Zainteresovani akteri biće pozvani na radionice u svojim oblastima kako bi dali ideje, prijedloge i mišljenja za poboljšanje ponude Herceg Novog i učinili ga pogodnim za dječji i porodični turizam.

Nakon realizacije projekta i na osnovu propisanih kriterijuma, zainteresovanima će biti dodijeljen logo destinacije prilagođene djeci, a prednosti će biti predstavljene u promociji koju će Turistička organizacija učiniti u svojim marketinškim aktivnostim u zemlji i inostranstvu, u medijima i putem digitalne promocije.