PROMO VIDEO: HERCEG-NOVI, GRAD PO MJERI DJETETA/CHILD FRIENDLY DESTINATION

PROMO VIDEO: HERCEG-NOVI, GRAD PO MJERI DJETETA/CHILD FRIENDLY DESTINATION

U cilju prepoznavanja grada kao destinacije pogodne za boravak djece, Turistička organizacja Herceg Novi  je  je u okviru EU projekta "Wonder" izradila promo video "Herceg - Novi, grad po mjeri djeteta/Child friendly destination".  

Novski mališani su, učestvujući u sadržajno bogatoj "Dječijoj maštovitoj fešti" koja je održana od 07.11. do 20.11, promovisali već postojeće, prepoznatljive kulturne i prirodne atrakcije grada u cilju razvoja ponuda prilagođenih djeci. Mali Novljani su kroz feštu pokazali da su veoma zainteresovani da budu kreativni, te da  nova znanja i vještine, kultura i istorija, izrada suvenira, sport, dječije zabave na otvorenom, boravak u prirodi i domaća kužina mogu biti konkurentan  turistički proizvod  za privlačenje djece u destinaciju, obzirom da su najmlađi prepoznati kao velika ciljna grupa na svim emitivnim tržištima značajnim za naš grad. 

Video je koncipiran na način da prati mališane u njihovim pustolovinama od mora do planine, promovišući  aktivnosti za najmlađe koje se odnose na istraživanje, stvaranje novih vrijednosti, zdrave stilove života, boravak u  seoskom domaćinstvu. Ovaj promo materijal ukazuje na moguće pravce razvoja diverzifikovane ponude za djecu koja bi Herceg Novi mogla smjestit i na listu "child friendly" destinacija. Takođe, video podiže svijest o postojećoj turističkoj ponudi grada, koja kroz promociju prilagođenu djeci,  postaje vidljiva i za  najmlađu ciljnu grupu.

Zbog kompletnije promocije  destinacije po mjeri djeteta, izrađen je i Herceg-Novi - vodič za djecu, koji su najmlađi Novljani dobili na poklon u toku trajanja "Dječije maštovite fešte". Takođe, u saradnji sa direktorima osnovnih škola, 1400 komada ovih brošura darovano je novskim osnovcima. Brošure su štampane dvojezično, na našem i engleskom jeziku i namijenjene su kako malim Novljanima, tako i djeci koja dolaze u posjetu našem gradu.

Uz promo video izrađeno je 80 fotografija visoke rezolucije koje prikazuju “Herceg Novi- grad po mjeri djeteta” sa aspekta diverzifikacije ponude za najmlađu ciljnu grupu kroz kulturu, zabavu, sport, kreativne radionice, boravak u prirodi.. Sav vizuelni materijal dobijen kroz projekat “Wonder” može se koristiti u svrhu promocije destinacije i upotpunjavanja već prepozatljivog turističkog imidža grada na ulazu u Boku Kotorsku.

 

  • VI-0994
  • VI-5188
  • VI-6931
  • VI-6948
  • VI-6957
  • VI-6960