Turistička organizacija Herceg Novi daruje novske školarce

Turistička organizacija Herceg Novi daruje novske školarce

U toku trajanja Male maštovite fešte koju je Turistička organizacija Herceg Novi organizovala od 07.-14.11. kroz evropski projekat Wonder, primijećeno je veliko interesovanje roditelja i najmlađih za prvom izrađenom brošurom „Herceg-Novi, vodič za djecu – Chil friendly guide“.

Uvažavajući potrebe, Turistička organizacija je u tijesnoj saradnji sa direktorima četiri novske osnovne škole, mališanima distribuirala 1.400 primjeraka ovog promo materijala. Sadržaj brošure podijeljen je u dva dijela i ima edukativni i zabavni karakter. Kroz kratke, djeci prilagođene tekstove, najmlađa populacija upoznaje se sa gradom, tvrđavama, kulturom, zanimljivim mjestima, znamenitim ljudima koji su u njemu živjeli i stvarali...

Vodič je izrađen dvojezično, na našem i engleskom jeziku, kako bi baza djece koja ga mogu koristiti bila što šira. Namijenjen je kako malim Novljanima tako i mališanima koji kao posjetioci dolaze u naš grad.
Tekstove prate pažljivo odabrane fotografije i animacije koje ovaj edukativno zabavni materijal čine slikovitijim i zanimljivijim. Prvi „Herceg-Novi, vodič za djecu – Child friendly guide“ kreiran je i štampan u okviru događaja „Mala maštovita fešta“ koju je organizovala Turistička organizacija Herceg Novi od 07.-14.11. kroz evropski projekat Wonder.

Svojim prisustvom na aktivnostima, djeca su promovisala različite oblike sportskih, kulturnih, zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja zbog dodatnog prilagođavanja najmlađima, a sve u cilju prepoznavanja Herceg Novog kao child-friendly.

Takođe, mališani su pokazali da je promo materijal izrađen po njihovoj mjeri, nezaobilazna karika na putu do veće vidljivosti destinacije prilagođene za boravak djece, koja su na emitivnim tržištima, prepoznata kao značajna ciljna grupa.

Zahvaljujemo svima koji su donirali fotografije ili svojim sugestijama i savjetima iz specifičnih oblasti unaprijedili kroz projekat Wonder zadati koncept za izradu Vodiča, te na taj način postali dio tima koji je kreirao prvi turistički promo materijal za najmlađe.

Za sve zainteresovane brošura je dostupna u informativnim biroima Turističke organizacije Herceg Novi, na glavnom gradskom trgu i u Igalu.

 

  • IMG_6036
  • IMG_6056
  • IMG_6058
  • IMG_6073