Odluka o dodjeli sredstava po Javnom pozivu

Turistička organizacija Herceg Novi, raspisala je 01.02.2023. god. Javni poziv o kriterijumima i postupku dodjele sredstava za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacija u 2023. god.
 
Cilj javnog  poziva je upravo podrška manifestacijama koje imaju kulturni, zabavni i spotski karakter, koje doprinose boljoj promociji i očuvanju tradicije grada, stvaranju kvalitetnijeg imidža grada te diversifikaciji turističke ponude grada.
 
Predmet podrške je dodjela bespovratnih sredstava za pokrivanje djela troškova manifestacija, koje će se organizovati na teritoriji opštine Herceg Novi u 2023. god.a sredstva su raspoređena na način kako sljedi u Odluci.