Dom zdravlja i hitna pomoć 124

Dom zdravlja i hitna pomoć 124

Dom zdravlja Herceg Novi je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite u opštini Herceg Novi.

JZU Dom zdravlja Herceg Novi djeluje u četiri objekta na teritoriji opštine Herceg Novi i to:

- Centralna zgrada Doma zdravlja, Ulica: Nikole Ljubibratića 1 Telefon: +381 31 343 111

- Ambulanta Igalo, Ulica: Norveška 8 Telefon: +381 31 331 333

- Ambulanta Topla, Ulica: Mica Vavica 5 Telefon: +381 31 321 430

- Zdravstvena stanica Bijela, Ulica: Bijela b.b Telefon: +381 31 671 708

Za sve hitne slučajeve neprekidno radi služba Hitne medicinske pomoći koja se takođe nalazi u centralnoj zgradi Doma zdravlja Herceg-Novi, a poziv možete ostvariti na broj 124. Prostor svih objekata opremljen je odgovarajućom medicinskom i drugom opremom (u skladu sa važećim standardima), koja pruža mogućnost davanja kvalitetne i odgovarajuće zdravstvene zaštite. Pacijentima koji nisu osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje CG, zdravstvena zaštita se pruža u skladu sa važecim međunarodnim ugovorima. 

*Napomena: Ekipama za hitne intervencije je od velike pomoći ako je u mobilni uređaj upisana makar osnovna istorija bolesti ili medicinske informacije. Ukoliko moraju da pruže prvu pomoć osobi koja je u nesvjesti, dobro je znati na primer na koje ljekove je ta osoba alergična.