Vatrogasna služba 123

Vatrogasna služba 123

Služba zaštite i spašavanja – Vatrogasna služba – Herceg Novi 123

Za vršenje specifičnih poslova organizovanja i sprovođenja spašavanja imovine i lica na kopnu i moru.

Gorska Služba Spašavanja Crne Gore sarađuje sa svim službama i organizacijama u Crnoj Gori koje za cilj imaju spašavanje ljudi.

 

Adresa: Braće Pedišića, 85348 Meljine

Telefon: 123; +382 (0) 31 348 014