Ljetnji režim naplate parkinga

Ljetnji režim naplate parkinga

VIP ZONA - LJUBIČASTA ZONA (parking mjesta od 427 do 437 i 441 do 462)

Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14516), plaćanjem preko EasyPark ili Trafik aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.

PLAĆANJE SMS-om - VIP ZONA - SMS 14516 (ZONA VIP)

SMS NAPLATA PARKIRANJA:

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje) period od 01.07.2022. – 01.10.2022. ;od ponedeljka do subote 07:00 – 24:00h 2€/1h (bez vremenskog ograničenja) SMS NA BROJ 14516 (npr. HNAC752) -

ZONA I – CRVENA ZONA

Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14510), plaćanjem preko EasyPark ili Trafik aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu.

PLAĆANJE SMS-om - ZONA I - SMS 14510 (ZONA CRVENA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA:

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje) period od 01.06.2022. – 01.10.2022. ;od ponedeljka do subote 07:00 – 24:00h 1€/1h (vremensko ograničenje 2 časa) SMS NA BROJ 14510 (npr. HNAC752) -

ZONA II – PLAVA ZONA

Plaćanje se takođe obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a (14511), plaćanjem preko EasyPark ili Trafik aplikacije, kupovinom kiosk karteili kupovinom karte na parkomatu.

PLAĆANJE SMS-om: ZONA II - SMS 14511 (ZONA PLAVA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA:

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje) period od 01.06.2022. – 01.10.2022. od ponedeljka do subote 07:00 – 24:00h 0,80€/1h (bez vremenskog ograničenja) SMS NA BROJ 14511 (npr. HNAC752).

ZONA III - ŽUTA ZONA

Obuhvata dijelove ulica rasterećenijeg saobraćaja, nije vremenski ograničeno, a plaćanje se obračunava po satu, slanjem SMS-a (14512), plaćanjem preko EasyPark ili Trafik aplikacije, kupovinom kiosk karte ili kupovinom karte na parkomatu. U ovoj zoni se može kupiti i dnevna karta koja važi cijeli dan, a koja se takođe može kupiti SMS-om (14513), plaćanjem preko EasyPark ili Trafik aplikacije, na kiosku ili parkomatu.

SMS NAPLATA PARKIRANJA:

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje) - period od 01.10 – 01.06. od ponedeljka do petka od 01.06.2022. – 01.10.2022. od ponedeljka do subote 07:00 – 24:00h 0,70€/1h bez ograničenja

DNEVNA KARTA - SMS 14513 SMS NAPLATA PARKIRANJA PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje) od 01.06.2022. – 01.10.2022. od ponedeljka do subote 07:00 – 24:00h 6,00€/1 dan - SMS na broj 14513 (npr. HNAC752)

 

EASYPARK APLICAKCIJA

U cilju pružanja bolje usluge građanima uvedena je android aplikacija Easy Park koja pokazuje na kojim lokacijama se korisnici naših usluga mogu parkirati.

Korisnik nakon istalacije aplikacije na bilo kojoj lokaciji u Svijetu odabirom Crne Gore može da vidi Herceg Novi sa mapom parking mjesta, kao i cijenom i vremenom rada.

Nakon jednostavne registracije – korisnik unosi broj mobilnog i otvara se prosto uputstvo sa sugestijama na glavne funkcionalnosti i benefite za korisnika. Pozicioniranjem igle na željenu lokaciju na mapi ili automatskog pointera lokacije na mjestu parkiranja aplikacija otvara bitne informacije o gradu – parking zoni i omogućuje plaćanje parkinga u istoj. Plaćanje je olakšano putem platne kartice tako da nema potrebe koristiti novac.

 

PARKING KARTA

Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim objektima duž ulica sa parkinzima, a koji imaju vidno istaknuto obavještenje o prodaji. Prema uputstvu za upotrebu koje je istaknuto na poleđini parking karte korisnik je obavezan da:

  • Označi (zaokruži, precrta ili izbuši) godinu, mjesec i dan u kojem koristi parkiralište, te sat i minut u kome je parkiranje započeto.
  • Vidljivo (licem okrenutu) istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.

 

KARTA KUPLJENA NA PARKOMATU

Korisnici parkirališta mogu izvršiti plaćanje parkinga i kupovinom parking karte na jednom od 4 parkomat a koja se nalaze na sljedećim lokacijama:

  • Preko puta Solemara u Igalu (Omladinski parki),
  • Pored Gradske kafane u Herceg Novom (preko puta Bife Beograd),
  • Kod Tonsatija u Herceg Novom (pored autobuskog stajališta) i
  • U ulici X Hercegovačke u Herceg Novom (između Kanli kule i glavne Autobuske stanice).

Plaćanje se vrši po upustvu koje je istaknuto na parkomatu a korisnik je obavezan kupljenu parking kartu vidno istaknuti unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.

 

PRETPLATNA KARTA

Povlašćenu pretplatnu parking kartu mogu ostvariti stanari ulica usmjerenih na ulicu režima naplate ili pravna lica čiji se objekti nalaze u ulici režima naplate.

 

MIKROZONE

 

Mikrozone se odnose na povlašćene parking karte za stanare ulica naplate parkinga ili na pravna lica istih. Parkiranje za stanare ili pravna lica koja posjeduju povlašćenu pretplatnu parking kartu omogućeno je isključivo uz priloženu kompletnu potrebnu dokumentaciju i Zahtjev, a u okviru mikrozone koja predstavlja dio zone koja se nalazi do mjesta stanovanja ili lokacije poslovnog prostora te obično obuhvata 30-50 parking mjesta. Izdavanje pretplatne karte ne podrazumjeva rezervaciju niti garanciju za slobodno parking mjesto. Pretplatna karta se može uzeti na period od minimum mjesec dana i podrazumijeva pretplatu od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Parkiranje van dodijeljene mikrozone pretplatnika tarifira se po redovnom sistemu naplate po satu.

NALOG ZA PLAĆANJE DNEVNE KARTE

U slučaju da korisnik ne plati parkiranje na neki od ponuđenih načina ili prekorači vrijeme do kog je imao uplaćen parking izdaje se nalog za plaćanje dnevne karte. Korisnik je dužan da plati izdati nalog za dnevnu kartu u roku od 8 dana.

Dnevna karta može da se plati u bilo kojoj pošti ili banci u Crnoj Gori ili u prostorijama Društva.

U nalogu za uplatu u koloni „svrha plaćanja“ upisati dnevna karta za i registarski broj na koji se ista odnosi, u „naziv primaoca plaćanja“ unijeti Parking servis Herceg Novi, u „iznos“ =10,00=, u „transakcioni račun primaoca plaćanja“ unijeti: 525-4384-84 ili 520-36251-59, u „pozivu na broj odobrenja“ unijeti šestocifreni broj sa gornjeg desnog ugla dnevne karte.

Dnevna karta takođe može da se plati i iz inostranstva. U nastavku se nalazi upustvo za plaćanje iz inostranstva:

INSTRUCTIONS FOR INFLOW

Nova Ljubljanska Banka /Slovenia

Please effect payment with our standard settlement instructions, as follows:

INTERMEDIARY

(Field 54A or 56A)                      

Swift code                                       LJBASI2X

(name)                                             Nova Ljubljanska Banka /Slovenia

ACCOUNT WITH INST.           

 (Field 57A)                                                                                             

Beneficiary bank
Swift code                                      MNBAMEPG

Name                                         NLB Banka AD Podgorica

BENEFICIARY  CUSTOMER

(Field 59)

IBAN CODE: ME25530055350005052643

NAME: PARKING SERVIS HERCEG NOVI DOO

REMITTANCE INFORMATION

(Field 70)