Važni brojevi telefona

Važni brojevi telefona

Važni brojevi telefona

Pozivni broj za Crnu Goru +382

OPŠTI BROJEVI

Policija122

Vatrogasna služba123

Hitna pomoć124

Taxi Maestro19530

Taxi More19730

Pomoć na putevima (AMSCG) – 19807

Autobuska stanica Herceg Novi+382 31 321 225

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Hitna pomoć124

Dom zdravlja+382 31 343 111

Ambulanta Igalo+382 31 331 333

Ambulanta Bijela+382 31 671 207

Laboratorija Vend+382 31 345 807

Laboratorija Analitika+382 31 342 439

Laboratorija MB+382 31 343 333

SAOBRAĆAJ

Pomoć na putevima (AMSCG) – 19807

Autobuska stanica Herceg Novi+382 31 321 225

Željeznička stanica Bar+382 30 301 615

Željeznička stanica Podgorica+382 20 441 209

Gradska luka Škver+382 31 323 015

Luka Zelenika+382 31 678 092

Pomoć i dostava na moru+382 68 112 122

Aerodrom Tivat+382 32 671 337

Aerodrom Ćilipi+385 20 773 100

Aerodrom Podgorica+382 20 444 244

USTANOVE

Policija122 , +382 31 322 222

Vatrogasna služba123, +382 31 348 014

Uprava za inspekcijske poslove080 555 555, +382 31 323 619

Prijavite neizdavanje fiskalnog računa19707

Komunalna Policija+382 31 321 919

Opština Herceg Novi+382 31 321 052

Zavičajni muzej+382 31 322 485

Galerija „Josip Bepo Benković“+382 31 324 051

JUK „Herceg Fest“+382 31 322 320

Arhiv Herceg Novi+382 31 322 655

Sportski centar+382 31 333 098

JP „Parking servis“+382 31 324 065, +382 31 324 127

Granični prelaz „Debeli brijeg“+382 31 354 000

Granični prelaz „Sitnica“+382 67 284 894

Lučka kapetanija Zelenika+382 31 678 276

Carinarnica Zelenika+382 31 678 455

POŠTE

85340

Herceg Novi – +382 31 353 300 85347

Igalo+382 31 331 747 85348

Meljine+382 31 348 053 85346

Zelenika+382 31 678 549 85349

Kumbor+382 31 676 007 85345

Đenović+382 31 676 007 85344

Baošić+382 31 674 175 85343

Bijela+382 31 671 550 85342

Kamenari+382 31 673 647

MOBILNI OPERATERI

Telenor1188

Telekom1500

M:Tel1600