“BOJE I MIRISI NOVSKIH ĐARDINA“ - Akcija oživljavanja novske tradicije

“BOJE I MIRISI NOVSKIH ĐARDINA“ - Akcija oživljavanja novske tradicije

Turistička organizacija Herceg Novi ponovo pokreće tradicionalnu ekološku akciju, ovog puta pod nazivom “Boje i mirisi novskih đardina”. Riječ je o svojevrsnom takmičenju koje okuplja sve ljubitelje prirode, cvijeća, zelenila, te iznad svega istinske ljubitelje Herceg Novog. Svi koji se prijave da budu dio kreiranja ljepše pejzažne slike grada, imaće priliku da se takmiče za neku od primamljivih nagrada, koje je su obezbjeđene u saradnji sa sponzorima.

“Cilj akcije je da se prije svega afirmišu građani koji svojim trudom i zalaganjem uljepšavaju svoj životni prostor, samim tim i prostor cijelog grada. Podsticanjem ovakvih akcija, želimo da motivišemo građane Herceg Novog, da u hortikulturnom smislu urede svoje balkone, đardine, bašte i druge zelene površine, kako bi stvorili jedan ljepši i kvalitetniji prostor za život za sve nas, ali i podigli kvalitet turističke ponude grada. Nastojimo takođe da kroz akcije ovog tipa podižemo svijest građana o značaju očuvanja životne sredine.“, poručuje direktor TOHN Đorđe Stanojlović.

Takmičenje će se odvijati u dvije kategorije:

1. Najljepši balkon / terasa

2. Najljepši đardin / bašta

Zainteresovani se mogu prijaviti na dva načina:

1. elektronski putem linka koji će biti dostupan na našem sajtu, facebook i instagram stranici.

2. Pozivom na naš broj telefona 031/350-820 (radnim danima 07-15h)

 Pravo na učešće imaju vlasnici balkona i đardina koji se nalaze na teritoriji opštine Herceg Novi.

 Prijavu može podnijeti vlasnik ili drugo lice koje ima saglasnost vlasnika.

 Prijave sa nepotpunim ili netačnim podacima neće se uzeti u razmatranje.

 Prijave ili dopune prijava pristigle nakon prijavnog roka, tj nakon 15. maja, neće biti razmatrane. U periodu od 20. maja do 20. juna, stručna komisija će obići sve pristigle prijave. Kriterijumi koji se ocjenjuju su sledeći:

 Raznovrsnost, raspored biljaka i skladan međusobni odnos

 Vizuelni izgled – opšti utisak i dopadljivost

 Kreativnost i originalnost – koncepcija rješenja

 Zastupljenost vrtno arhitektonskih elementa – zidovi, ograde, staze, sjenice, kamenjari isl

 Čistoća i kvalitet održavanja

 Njegovanost biljaka

Svaki kriterijum se boduje ocjenom od 1 do 5.

Sve dodatne informacije vezane za konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana od 07h do 15h na 031 350 820. Medijski pokrovitelj akcije “Boje i mirisi novskih đardina„ je Radio Televizija Herceg Novi.