Bosiljka Bakočević – izložba „AKVARELI“

Bosiljka Bakočević – izložba „AKVARELI“

Bosiljkin rad se bazira na istraživanju efemernih elemenata tehnike akvarela sa posebnim osvrtom na svjetlost i vodu. Umjetnica o svojoj inspiraciji ističe: „U početku su se na njima nalazili pejzaži, sada su to biljne forme iz kojih izvlačim kolorit, srukturu linija, posmatram međusobni uticaj površina iz kojih nastaje svijet dovoljan samom sebi. Svaki povučeni potez predstavlja moju emociju u datom trenutku. Oslanjam se na floralne motive koji me uče promjenljivosti, počev od svojih svježih faza do uvelih oblika. Svojim radom želim da stavim akcenat na to da reakcija na prirodu je zapravo ogledalo nas samih. Prema Paul Klee-u, dijalog sa prirodom je conditio sine qua non, nešto bez čega se ne može, neophodnost, jer je čovjek dio same prirode. Kada umjetnik posmatra prirodu, variraju kombinacije pogleda čak i kada su oboje nepromijenjeni“.

Bosiljka Bakočević je nedavno magistrirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Ratka Odalovića, na temi akvarela. 

Bosiljkin rad je nagrađen plaketom Univerziteta Crne Gore za postignute uspjehe iz oblasti umjetnosti u 2021. Ministarstvo kulture Crne Gore odabralo je Bosiljku da učestvuje u IPA projektu MONET i umjetničkoj labaratoriji u arheološkom muzeju Ribezzo u Brindisiju (italijanska regija Pulja). Nagrađena je II nagradom na konkursu ”Celebrating Young Talents” od strane Luštica Development.

Umjetnica je imala priliku da svoj rad prezentuje na prestižnom događaju Art Market Budapest 2021 i 2022. godine. 

Članica je ULUCG od 2021. Imala je veliki broj kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a ovo je njena četvrta samostalna izložba. 

Izložba će biti otvorena u galeriji “ Josip Bepo Benković “ 06.juna 2023.godine u 20.00 časova.

Trajanje izložbe je do 30.juna 2023.godine .