Saradnja TO Herceg Novi i Fakulteta za menadžment

Saradnja TO Herceg Novi i Fakulteta za menadžment

Na Fakultetu za menadžment Herceg Novi u toku je druga Ljetnja škola “Informaciono- komunikacione tehnologije u funkciji razvoja turizma” za studente i mlade profesionalce, koja će trajati do 18. septembra. Jedan od partnera na projektu je i Turistička organizacija Herceg Novi.

U okviru programa polaznici imaju priliku da uz teorijski dio čuju i dobre primjere iz prakse pa su tako juče imali mogućnost da slušaju predavanja iz oblasti digitalizacije turističke ponude od strane direktora Turističke organizacije Herceg Novi Đorđa Stanojlovića, sekretara Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenada Vitomirovića, kao i predstavnice Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Emilije Knežević. Nakon predavanja, polaznici su obišli Centar za posjetioce na tvrđavi Kanli Kula, pri čemu su im predstavljeni rezultati projekta Fortress Reinvented.