Transnacionalni sastanak projekta "WONDER" održan u Tirani 17. i 18. maja 2022.

Transnacionalni sastanak projekta "WONDER" održan u Tirani 17. i 18. maja 2022.
Sastanku su prisustvovali projektni partneri: grad Fano, grad Velenje, Turistička organizacija Herceg Novi, Razvojni centar Novo Mesto, grad Cervia, Dubrovačka razvojna agencija, grad West Achaia i Observatorijum za prava djece i mladih. Projektni partneri su tokom sastanka razgovarali o projektnim aktivnostima, pilotu, akcijskim planovima, osnivanju Wonder mreže i ostalim projektnim događajima.
 
Partneri su takodje učestvovali na sedmom EUSAIR Forumu i pratećem događaju "Održivost u destinacijama kulturnog i prirodnog turizma". Sesija je obuhvatala tri različita panela: "Digitalizacija u turizmu", "Inkluzivni i pristupačni turizam" i "Održivi i odgovorni turizam".
 
Projekat "WONDER - Child friendly destinations" sprovodi se u okviru drugog poziva Jadransko jonske regije do 31.01.2023. godine, a partner iz Crne Gore je Turistička organizacija Herceg Novi.  
 
  • IMG_6609
  • IMG_6740
  • IMG_6741
  • IMG_6742
  • IMG_6743