Prvi put u Crnoj Gori projekat sveobuhvatnog upravljanja kvalitetom u turizmu u kojem učestvuju sve opštine

calendar

16.05.2024

Prvi put u Crnoj Gori projekat sveobuhvatnog upravljanja kvalitetom u turizmu u kojem učestvuju sve opštine

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) danas je prezentovala lokalnim turističkim organizacijama projekat Montenegro Quality, koji ima za cilj unapređenja kvaliteta u turizmu kroz uvođenje marke kvaliteta za subjekte koji posluju u turizmu i povezanim djelatnostima kojim se obogaćuje turistička ponuda.

Ovim projektom NTO CG nastavlja aktivnosti u pravcu unapređenja kvaliteta Crne Gore kao turističke destinacije kroz niz aktivnosti, kojima će biti obuvaćene sve lokalne turističke organizacije i pružena mogućnost učešća predstavnicima turističke privrede koji žele da unapređuju kvalitet usluga koje pružaju.

“Tokom prethodne godine realizovali smo pilot projekat ‘Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji’ u okviru kojeg je vršeno mjerenje online reputacije kvaliteta turističke ponude za dvije opštine, Kotor i Cetinje. Ove godine imamo zadovoljstvo da po prvi put u Crnoj Gori kroz projekat ‘Montenegro Quality’ uradimo sveobuhvate analize kvaliteta ponude za preostale 23 opštine. Mi ćemo putem ovog projekta dobiti potpunu sliku o tome kako se različiti akteri u destinaciji kotiraju na skali ocjenjivanja. To se radi putem jednog od dva najveća softvera za ove svrhe u svijetu, tako da je sve vrlo egzaktno i mjerljivo”, kazala je direktorica NTO CG, dr Ana Tripković Marković.

Ovaj projekat će obuhvatiti i niz drugih aktivnosti, kao što su uvođenje marke kvaliteta, edukaciju za lokalne turističke organizacije i turističku privredu na teme koje su vezane za kvalitet usluga i pripremu koncepta za uvođenje destinacijske kartice Montenegro Pass.

“Ključan segment ovog projekta jeste uspostavljanje marke kvaliteta, čiji je prvenstveno cilj poboljšanje iskustva turista u destinaciji i pozicioniranje Crne Gore kao atraktivne cjelogodišnje destinacije. Jedna vrsta aktivnosti je dovesti gosta da provede odmor u vašoj destinaciji, a potpuno druga i još zahtjevnija je da taj gost ode zadovoljan iz destinacije i da putem lijepih poruka o našoj destinaciji privuče dodatan broj ljudi da dođu u Crnu Goru. Sigurni smo da će ovaj projekat doprinijeti podizanju kvaliteta cjelokupne turističke ponude Crne Gore”, istakla je Tripković Marković.

Direktorica kompanije Feel IQM, koja realizuje ovaj projekat za potrebe NTO CG i ima dugogodišnje iskustvo u istraživanjima u turizmu, istakla je važnost kontinuiranog unapređenja kvaliteta u svim segmenata turističke ponude.

“Dobijanje marke kvaliteta zahtijevaće ispunjavanje posebnih uslova za sve učesnike u turizmu i vjerujemo da je to jedan novitet koji će dati značajan doprinos unapređenju crnogorskog turizma. Pored uvođenje marke kvaliteta i sprovođenje mjerenja online reputacija u svim opštinama, projekat Montenegro Quality će obuhvatiti i edukaciju za turističke djelatnike, ispitivanje stanovništva o stavovoma u turizmu i analizu digitalnog marketinga za turističku privredu, a sve u cilju unapređenja kvaliteta destinacije”, poručila je direktorica kompanije Feel IQM, Đurđica Šimičić.

U prvoj fazi implementacije marka kvaliteta će se dodjeljivati hotelima, objektima koji pružaju usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, kampovima, lokalnim proizvođačima, objektima koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, wellness centrima, muzejima i galerijama, nacionalnim parkovima, suvenirnicama, žičarama i skijalištima.

Predstavnici lokalnih turističkih organizacija imaju velika očekivanja od ovog projekta, čija će realizacija, prema njihovim riječima doprinijeti razvoju i unapređenju turističkog proizvoda. Sve aktivnosti će biti u potpunosti besplatne za lokalne turističke organizacije i druge aktere turizma.

 

Anketa

anketa