Citadela

Citadela

Citadela (Macel – Mecaluna) je izgrađena na samoj obali, tako da su joj južne zidine u moru. 1702. godine, Petar Anđelo Manjo spojio je gornji dio Donjega grada, jakim zidom sa Citadelom i tako sav grad opasao debelim zidovima, kao što svjedoči natpis koji je postavljen blizu kapucinskog samostana (današnjeg svetog Leopolda). Citadela sa tvrđavom Forte Mare dobija glavni odbrambeni karakter kao tvrđava pri moru i kula je sa zidinama građenim za vrijeme različitih osvajača. Baš u njenim temeljima treba tražiti začetke Herceg Novog. U njenom sastavu je i kameni most iznad današnjeg samog šetališta. Postojećim projektom ova tvrđava bi se mogla povratiti u prvobitno stanje tim prije što su fragmenti porušenih zidova očuvani oko njenih temelja. Citadela je stradala za vrijeme poslednjeg zemljotresa, 1979. godine koji je po nju bio sudbonosan, i poslao je u more. Danas, u sjećanju na ovu tvrđavu, postoje samo fotografije.

 

  • 3
  • 4
  • IMG_4258
  • IMG_4261_N
  • IMG_4935
  • IMG_5112
  • IMG_5122
  • IMG_5124
  • IMG_5126
  • IMG_5968