Crkva Sv. Leopolda Mandića

Crkva Sv. Leopolda Mandića

Crkva je podignuta u starom gradu pored crkve svetog Jeronima. Ova katolička crkva je napravljena po naredbi Jeronima Kornera, 1688 godine, odmah nakon okupacije grada od strane Mlečana. Originalno je bila posvećena svetoj Bogorodici, a kasnije je bila posvećena svetom Franji. Ovu crkvu su služili fratri kapucini, dva sveštenika i dva monaha izabrani zbog svojih zasluga tokom rata sa turcima. Neposredno uz manastir je podignuta uprava vojne bolnice u kojoj su kapucini obavljali službu. U manastiru je radila i škola za mlade. Danas je crkva posvećena svetom Leopoldu Mandiću (1866-1942) koji je bio rođen u Herceg Novom i 1882 godine pristupio u kapucinsko sjemenište, i posvetio sebe religioznom životu. Leopold Mandić je proglašen svecem 1983 godine od strane Pape Jovana Pavla II. Njegovo kršteno ime je bilo Bogdan, a Herceg Novi je napustio sa 16 godina i otišao u Padovu u Italiji. On je proveo ostatak svog života tamo, i, iako nije ostavio nijedno književno ili teološko djelo iza sebe, dokazao je svoju veličinu kroz 52 godine posvećene službe kao sveštenik. Dan crkve je 12 maj, ujedno i dan rođenja Leopolda Mandića. Oltarna slika u crkvi svetog Leopolda Mandića je djelo slikara Ananija Verbinskog iz Hercegovine. Pored crkve se nalaze prostorije sestara franjevki kao i prostorije Župne kancelarije.

 

Adresa: Marka Cara, Herceg Novi

 

 

  • IMG_9494
  • IMG_9495